3.4 Σχέδια παντογράφου


Περιγραφή
Διαθέσιμα για πόρτες εσωτερικού χώρου και θωρακισμένες με επιφάνειες ξύλου και λακαριστές επιφάνειες. Τα σχέδια παντογράφου σκαλίζονται σε βάθος 3 χιλ. στην επιφάνεια της πόρτας με την αναλογία διαστάσεων του φύλλου πόρτας.

A40
...
Cnc A40
A45
...
Cnc A45
A50
...
Cnc A50
A60
...
Cnc A60
A65
...
Cnc A65
A70
...
Cnc A70
A80
...
Cnc A80
B 85
...
Cnc B85
B100
...
Cnc B100
B105
...
Cnc B105
B110
...
Cnc B110
B115
...
Cnc B115
B120
...
Cnc B120
B125
...
Cnc B125
B130
...
Cnc B130
B135
...
Cnc B135
B140
...
Cnc B140
B145
...
Cnc B145
B200
...
Cnc B200
B205
...
Cnc B205
B210
...
Cnc B210